NL | FR
 Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Omgevingsvergunning
 • aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting - aanvragen van omgevingsvergunningen voor klasse 1 en klasse 2-bedrijven en aanvragen van het deel milieu voor klasse 3-bedrijven met een luik stedenbouwkundige handelingen
 • meldingen van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (klasse 3-bedrijven)
 • aanvragen van een omgevingsvergunning met vrijstellingen van architect (o.a. werven van aannemers)
 • project-MER-screeningsnota in opdracht van architecten
 • co√∂rdineren van omgevingsaanvragen waarbij er zowel een deel milieu als een deel bouw betrokken is
 • co√∂rdineren van projectvergaderingen
 • evalueren vergunde stedenbouwkundige toestand van een vergunde inrichting

Bestemming en voorschriften
 • evalueren verenigbaarheid bestaande of geplande activiteit of bouw met de ruimtelijke bestemming
 • evalueren stedenbouwkundige voorschriften op perceelsniveau
 • evalueren van de uitbreidingsmogelijkheden
 • begeleiden van planologische attesten
 • begeleiden van ruimtelijke bestemmingsplannen
 • begeleiding bij herlocalisaties


 ++ Ontwerp © Kim Langie