NL | FR
 Visie

Er wordt steeds gestreefd naar lange termijnoplossingen die voor onze klanten economisch, ecologisch en strategisch verantwoord zijn. Er wordt continu naar oplossingen gezocht om zowel in overeenstemming met de geest als met de letter van de wet te zijn. Het voorgesteld milieu- of omgevingsbeleid wordt bekeken als een langetermijnvisie.

Gedrevenheid met persoonlijke overtuiging, snelle uitvoering, marktconforme prijs, flexibiliteit en slagkracht is ons motto.

Bel of mail gerust voor een afspraak.

Tijdens het vrijblijvend prospectiebezoek maken we met elkaar kennis, verzamelen we reeds een tal van gegevens en maken we meteen een situatieschets op. De offerte volgt vrijwel meteen.

Thomas Lavens
 ++ Ontwerp © Kim Langie