77 Privacybeleid | LAT OMGEVINGSADVIES
NL | FR

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LAT OMGEVINGSADVIES B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LAT OMGEVINGSADVIES B.V. , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LAT OMGEVINGSADVIES B.V. verstrekt. LAT OMGEVINGSADVIES B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
WAAROM LAT OMGEVINGSADVIES B.V. UW GEGEVENS NODIG HEEFT

LAT OMGEVINGSADVIES B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan LAT OMGEVINGSADVIES B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG LAT OMGEVINGSADVIES B.V. GEGEVENS BEWAART

LAT OMGEVINGSADVIES B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET DERDEN

LAT OMGEVINGSADVIES B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LAT OMGEVINGSADVIES B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LAT OMGEVINGSADVIES B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar thomas@latomgeving.be. LAT OMGEVINGSADVIES B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LAT OMGEVINGSADVIES B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LAT OMGEVINGSADVIES B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LAT OMGEVINGSADVIES B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LAT OMGEVINGSADVIES B.V. op via thomas@latomgeving.be. latomgeving.be is een website van LAT OMGEVINGSADVIES B.V. . LAT OMGEVINGSADVIES B.V. is als volgt te bereiken:

  • Adres: MOORTSELESTRAAT 16 - 9860 OOSTERZELE
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE 0694.925.123
  • Telefoon: +32 (0) 497 07 13 70
  • E-mailadres: thomas@latomgeving.be
++ Ontwerp © Kim Langie